Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van MyEventPlace

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MyEventPlace, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Diksmuidseweg 80, BE0821.178.739.

 

Beperking van aansprakelijkheid 

MyEventPlace besteedt veel aandacht en zorg om op haar website correcte informatie te geven. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan dan ook te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Ondanks de door MyEventPlace geleverde inspanningen is het echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer actueel is of onjuistheden bevat. MyEventPlace kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de op haar website ter beschikking gestelde informatie.

Gelieve MyEventPlace te contacteren (via mail naar info@myeventplace.be) indien u onjuistheden zou vaststellen in de ter beschikking gestelde informatie.  

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. MyEventPlace kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen.

MyEventPlace biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

MyEventPlace kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

Privacybeleid 

MyEventPlace hecht belang aan uw privacy. Lees meer in onze privacyverklaring.

 

Het gebruik van ‘cookies’

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in onze cookieverklaring.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op de door MyEventPlace geleverde diensten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil is de rechtbank van het arrondissement waar de zetel van MyEventPlace is gevestigd, bevoegd.