Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van MyEventPlace

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MyEventPlace, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Diksmuidseweg 80, BE0821.178.739.

 

Beperking van aansprakelijkheid 

MyEventPlace besteedt veel aandacht en zorg om op haar website correcte informatie te geven. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan dan ook te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Ondanks de door MyEventPlace geleverde inspanningen is het echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer actueel is of onjuistheden bevat. MyEventPlace kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de op haar website ter beschikking gestelde informatie.

Gelieve MyEventPlace te contacteren (via mail naar info@myeventplace.be) indien u onjuistheden zou vaststellen in de ter beschikking gestelde informatie.  

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. MyEventPlace kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen.

MyEventPlace biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

MyEventPlace kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

Privacybeleid 

MyEventPlace hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat aan u als gebruiker persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Als gebruiker kunt u zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe dient u zich te richten tot info@myeventplace.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MyEventPlace gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

MyEventPlace kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van ‘cookies’

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op de door MyEventPlace geleverde diensten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil is de rechtbank van het arrondissement waar de zetel van MyEventPlace is gevestigd, bevoegd.